2% z dane

20.3.2018

 

 

 

 

Aj Vy sa môžete stať súčasťou našej futbalovej RODINY a to poukázaním 2% zaplatenej dane z príjmov za rok 2017. Finančné prostriedky budú použité na zlepšenie podmienok trénovania našej talentovanej mládeže a to zakúpením tréningových pomôcok.

 

TLAČIVÁ A ČASOVÉ LEHOTY POTREBNÉ K POUKÁZANIU PODIELU ZAPLATENEJ DANE

Fyzické osoby – zamestnanci: 
1. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
2. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Tlačivá:  Vyhlásenie o poukázaní podielu dane , Potvrdenie o zaplateni dane 2017(prípadne si ich môžete vyzdvihnúť osobne na sekretariáte Partizána Bardejov)

Možnosti doručenia tlačív: 
– poštou na adresu ŠK Partizán Bardejov, Družstevná 1, 085 01 Bardejov
– osobne na sekretariát klubu
– osobne na Daňový úrad podľa Vášho bydliska a kópiu zaslať na mailovu adresu: sekretariat@partizanbj.sk

Obe tieto tlačivá je potrebne doručiť najneskôr do 30.4.2018.

Právnické osoby: 
Vyplnia v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.

 

 

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa venovania 2% nás kontaktujte na telefónnom čísle: 0914 335 401

 

Vopred Vám ĎAKUJEME!

 

 

S pozdravom
Stanislav Soroka
ŠK Patizán Bardejov