Galéria

JAR

***
VŠETKY ZÁPASY: ALBUM Partizán Bardejov – Zápasy

(-PC-) – Peter Cingeľ
(-TM-) – Timea Mihoková
(-BD-) – Barbora Dedičová
(-JŠ-) – Jaroslav Šivec