Hľadáme mladé futbalové talenty!

9.6.2016

 

 

 

 

 

Futbalový klub Partizán Bardejov v spolupráci so Základnou školou Bartolomeja Krpelca prijíma v novom školskom roku 2016/2017 pohybovo nadané deti do výberových športových tried so zameraním na futbal. O prijatie sa môžu uchádzať chlapci i dievčatá narodené v rokoch  2002 – 2006.

                          ( 5. – 9. ročník, kategórie :  U11, U12, U13, U14, U15 )

Pre tých, ktorí majú radi futbal a chcú sa mu venovať, sú naše futbalové triedy dobrou príležitosťou rozvíjať svoj talent.

ok