Mládež na zápasy nevycestuje!

29.10.2018

 

 

 

 

Vedeniu mesta Bardejov

 

Uznesením MsZ č. 60/2018 poslanci mesta schválili futbalovému klubu Partizán Bardejov dotáciu vo výške 10 000€, určenú na nevyhnutné náklady na dopravu pre mládežnícke družstvá. Hoci nám táto suma bola schválená, do dnešného dňa nebola uhradená. A to ani napriek našim urgenciám a informovaniam sa priamo na úrade.

Ako prezident futbalového klubu Partizán sa preto pýtam: Vedia poslanci mestského zastupiteľstva o tom, že mesto nesplnilo ich uznesenie? Ak o tom vedia, je to podľa nich v poriadku? Ako vlastne chcete, vážení kompetentní mesta Bardejov, aby tento šport fungoval? A aby vôbec fungoval za takýchto podmienok nejaký kolektívny šport? Načo máme mestské zastupiteľstvo a úradníkov?

Odkedy kandidujem, záhadne meškajú aj schválené dotácie na mestský majetok, o ktorý sa ako správca starám. Mám dôvodné podozrenie, že z toho istého dôvodu sa dejú aj tieto schválnosti s dotáciou pre futbalový klub.

Vytvorili ste nám dlh u dopravcu, ktorý už nie je ďalej ochotný voziť naše mládežnícke družstvá „na sekeru“ a donekonečna robiť ústupky a žiada úhradu za svoje služby. Celkom oprávnene.

Z toho titulu nebudú môcť v stredu 31.10.2018 vycestovať naši futbalisti na zápas so Sninou (12 a 13 roční) a v nedeľu na zápas s Lipanami (17 a 19 roční)

Žiadam Vás preto o bezodkladnú úhradu schválenej dotácie.

 

 

S pozdravom
Stanislav Soroka
Prezident klubu.