Mladé dievčatá v pohybe aj počas Vianoc

Dievčatá dostali aj pamätné listy.

Podobne, ako počas prvej fáze obmedzení sme pracovali s dievčatami na diaľku. Cvičenia a výzvy sme aktualizovali každý týždeň, samozrejme, aby všetko na seba nadväzovalo. 

Zároveň sme urobili aj menšiu zmenu. Na istý čas sme nechali dievčatá ,,samé“. Našim cieľom bolo zistiť, či aj samé dokážu pracovať na sebe, udržať sa a ako. Približne 60 – 70% dievčat pracovalo, čo je dobré znamenie do budúcna – ak vezmeme do úvahy charakteristické vlastnosti. Tu sa osvedčilo to, že áno, tréner je tu na to, aby podporoval, aby správne sprevádzal, ukázal cestu, po ktorej však hráči musia ísť postupne sami. V momente, ako nám bolo oznámené, že môžeme začať trénovať v skupinkách, sme sa dohodli s rodičmi a s dievčatami na jednotlivých krokoch.

Vzhľadom na počasie sme do tréningového procesu zapojili dievčatá ročník narodenia 2009 a staršie a to dva krát do týždňa. Menšie ročníky naďalej trénovali v domácich podmienkach, avšak vzhľadom na menší vek pod „dohľadom“ a stálou podporou. 

Tréningy v skupinkách sme zvládli. Žiaľ z dôvodu karantény na tréningoch nevedeli zúčastniť sa všetky dievčatá. V rámci obsahu sme pracovali zámerne v nepremenlivých podmienkach, zdokonaľovali sme to, čo už dievčatá poznali. Bolo to z dôvodu, aby dievčatá v chladnom počasí boli čo najviac v pohybe, pracovali v tempe. Tréningy v skupinách majú aj svoju výhodu – v rámci cvičení dochádzalo ku častému opakovaniu pohybov, zručností, čo vedie ku zafixovaniu pohybu v pamäťových stopách u hráčky.

Posledný tréning sme sa s dievčatami rozlúčili a poďakovali za celý rok a odovzdali pamätné listy (rok 2020). S trénerom Andrejom Feckom máme viacero plánov – najmä, čo sa týka psychologickej prípravy hráčok. Na minichampions lige sme boli futbalovo pripravení, ale žiaľ zlyhali sme po tejto stránke. Aj z toho dôvodu počas prázdninového režimu budeme naďalej pracovať.

Raz, respektíve dvakrát do týždňa sa stretneme s dievčatami online prostredníctvom web kamery. Tento čas bude vyhradený už nielen na spoločný fyzický tréning, ale aj mentálny. Na každé online stretnutie máme pripravenú jednu tému – moje ciele – ako si určiť ciele; motivácia; ponaučenie; pripravenosť na tréning/zápas; podpora spoluhráčky a svojho okolia a podobne, na ktoré budeme spoločne diskutovať a následne aj vypracovávať rôzne úlohy na tieto témy.

Zdroj: ahoj.tv/ K. Chovancová, trénerka dievčat