Rozhýbme spoločne Bardejov

Situácia je stále nepriaznivá, zapojte sa do výzvy.

ROZHÝBME SPOLOČNE BARDEJOV A OKOLIE

Situácia je dlhodobo nepriaznivá, čo sa týka pohybu detí, preto aj hráčky z dievčenskej prípravky Partizána Bardejov sa pravidelne udržiavajú vo forme aj prostredníctvom online tréningov.

Rozhodli sa preto pomôcť aj širokej verejnosti a to prostredníctvom všestranných športových tréningov. Cieľom je motivovať všetky deti (a ich rodinných členov) k pravidelnému pohybu aj v týchto ťažkých časoch, najmä v bezpečných podmienkach.

Aktivita je určená pre širokú verejnosť, školy, škôlky. Do aktivity sa dá zapojiť kedykoľvek. Podrobné informácie – konkrétny deň, čas a prihlasovacie údaje vám budú poslané mailom. Kontaktujte nás na facebook stránke Partizán Bardejov Ženy. Zapojiť sa dá kedykoľvek

Ďakujeme za každé zdieľanie a tešíme sa na spoločne strávený čas plný zábavy a pohybu