SFZ spravil ďalší krok k zabezpečeniu čistého futbalového prostredia

Dohoda má platnosť od 1. decembra 2020.

Ďalší potrebný krok k zabezpečeniu čistého futbalového prostredia urobil Slovenský futbalový zväz (SFZ) podpísaním dohody o výmene informácií s orgánom zodpovedným za reguláciu hazardu na Malte. Dohoda má platnosť od 1. decembra 2020. Informuje o tom oficiálny portál futbalsfz.sk.

“Toto memorandum je pre nás dôležitý nástroj v boji proti manipulácií športových podujatí. Licenciu od MGA, teda Malta Gambling Authority, má aj množstvo online stávkových kancelárií, pôsobiacich na Slovensku, ktoré sú u našich stávkujúcich veľmi populárne. Pre oddelenie integrity SFZ a jeho spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní uzavretá dohoda prinesie dôležité informácie, ktoré pomôžu odhaliť prípady narušenia integrity v zápasoch a potrestať vinníkov,“ komentoval dohodu manažér integrity futbalu Jakub Čavoj.

Kľúčovými momentami v boji proti tomuto nebezpečnému negatívnemu javu, obsiahnutými v dohode, sú výmena informácií, úzka spolupráca a rýchlosť. “Verím, že vzájomná spolupráca bude obojstranne prospešná a pomôže nám k ešte lepšej ochrane integrity našich súťaží,“ dodal Čavoj.

“Dohoda so SFZ rozširuje počet medzinárodných športových organizácií, s ktorými máme kontrakt o výmene informácií. Sme hrdí na to, že vďaka týmto dohodám sa stávame dôležitou súčasťou vo vyšetrovaní prípadov match-fixingu na celom svete. Som presvedčený, že komplexnú podporu vieme poskytnúť aj SFZ,“ komentoval uzatvorenie dohody Antonio Zerafa, manažér športovej integrity MGA.

Podobnú zmluvu ako so SFZ má MGA uzatvorenú aj s Medzinárodným olympijským výborom, Medzinárodnou kriketovou radou, inštitútom Tennis integrity unit či Švédskym futbalovým zväzom.

Zdroj: sport.aktuality.sk