Sponzorom Partizána Bardejov je každý jeden návštevník

Píše prezident klubu Stanislav Soroka.

Športovému klubu s bohatou športovou históriou, ktorá sa začala písať v roku 1922 chýbajú do storočnice už len tri roky. Dočká sa ich? V druhej lige? Dohráme ju so cťou? Alebo to bude ešte lepšie? Všetci si kladieme tieto otázky. 

Klub je dobre nastavený, no prioritou ani tejto krajiny ani politikov, ani nášho mesta, nie je šport. Preto je najväčšia ťarcha financovania na našich pleciach. Na pleciach nás, ktorí to berieme osobne a venujeme sa jednému z najpopulárnejších športov v našom meste, ktorý neustále zapĺňa tribúny a rozširuje dobré meno mesta po celom Slovensku.

Nie je žiadnym tajomstvom, že klub bol kedysi bohato dotovaný mestskou spoločnosťou Bard Energy a ročne dostával aj 350 000 eur. Za tri roky, od 2013 do 2015 prišlo do klubu od tejto firmy približne 1 milión eur. Pre porovnanie za tri roky, od 2016 do 2018, len 210 000 eur. Samozrejme vďaka aj za to. No na udržanie v druhej lige, náročnej na prípravu, je to nepredstaviteľne nízka suma. 

Hľadanie sponzora pokračuje  

A tak aktívne hľadáme sponzorov. Rokoval som s Poliakmi, ktorí prejavili záujem o vstup do klubu, napokon však k dohode nedošlo. A po nejakom čase prišiel nový potenciálny sponzor, dnes už mediálne známy pán Gedeon. Keďže doposiaľ dochádza v súvislosti s klubom k dezinformáciám, rád by som to úplne otvorene uviedol na pravú mieru. Na obchodnom registri orsr.sk si môže ktokoľvek kedykoľvek overiť, že k žiadnemu prevodu podielu nedošlo. Majiteľom je Partizán Bardejov, konateľom som ja a som aj predsedom predstavenstva. Tieto funkcie sú dané zo zákona. Predstavenstvo je taktiež štatutárny orgán, ktorý koná za spoločnosť. Klub Partizán Bardejov je rovnako ako predtým plne v našich rukách. 

Gedeon prišiel s víziou 

Pán Gedeon prejavil záujem vstúpiť do nášho klubu kúpou 51%-ného podielu a predstavil aj veľmi zaujímavý projekt. Prišiel s víziou posunúť bardejovský futbal finančne a čo je najdôležitejšie, aj úspechovo dopredu. Nebolo to cielené len na samotné A mužstvo, ale aj na mládež, či naše ženské družstvo. Podľa verejne dostupných informácií bol nielen samotný sponzor, ale aj jeho podnikateľské aktivity v poriadku a v súlade so zákonom, čiže sme nemali dôvod pochybovať o jeho zámeroch alebo solídnosti. Navyše už sponzorom jedného futbalového klubu bol a všetko bolo úplne, ako sa hovorí, kóšer. Aj dnes môžem povedať, že myšlienky boli a stále sú veľmi dobré. 

A tu prichádza jedna zásadná pozitívna vec. S pánom Gedeonom sme sa dohodli ešte na začiatku na sponzoringu, ktorý bol nevyhnutný, aby klub vyrovnal svoje záväzky. Na účet Partizána vložil 100 000 eur, ktoré sme použili na uhradenie všetkých pozdĺžností, ktoré klub vtedy mal: platy hráčov, platy trénerov, zaplatenie zberných faktúr pre Slovenský futbalový zväz, poplatky za prihlášku do 2. ligy, aj dlhy voči daňovému úradu. 

Od začiatku  

Po vyrovnaní všetkého sme mohli začať takpovediac z novej štartovacej čiary. Až do toho momentu bolo všetko absolútne podľa dohôd a naozaj môžeme ďakovať sponzorovi, že nám pomohol dostať sa do 2. ligy a vyrovnať nedoplatky. Bola to naša podmienka pre jednanie o vstupe do klubu. Áno, dá sa narovinu povedať, že nebyť Gedeona, tak my 2. ligu jednoducho nehráme. K vstupu napokon nedošlo. Následne sa už totiž udiali veci, o ktorých sa aj my v klube dozvedáme len z médií.

Do dnešného dňa za nami nikto nebol ani z polície ani z iných orgánov, ktoré riešia jeho kauzy. Nedostávame žiadne oficiálne informácie, o čo presne tam ide. Tak ako v minulosti, ani dnes nikoho nesúdim. Na to sú iné orgány, ktoré to majú ako svoju pracovnú náplň. My sa venujeme futbalu a od podnikateľských aktivít sponzora sa dištancujeme. Je to už iný film a ide úplne mimo nás. Ja v bardejovskom futbale fungujem od roku 2016, do značnej miery ho sponzorujem z vlastných peňazí a z peňazí rôznych jednorazových malých sponzorov.

A navyše, každý jeden návštevník zápasu, ktorý si kúpi lístok, je svojim spôsobom náš sponzor. Momentálna situácia je síce zvláštna a nezávideniahodná, ale riešiteľná. Našim prvoradým cieľom nie je bardejovský futbal položiť, ale pozdvihnúť ho. Takže sme otvorení rokovaniam s rôznymi investormi, rovnako ako v minulosti.

Akú funkciu mal teda pán Gedeon v klube? Vytvorili sme funkciu generálneho riaditeľa klubu, pretože mal záujem dohliadať na tok financií v ňom a na tvorbu rozpočtu, čo bolo logické, keďže väčšiu časť by v prípade realizácie dohody financoval z vlastných zdrojov. Jeho funkcia bola pro forma, no bola kontrolná. Či sú vynaložené prostriedky použité hospodárne. Je to úplne legálna požiadavka sponzora a my sme boli ochotní vyjsť jej plne v ústrety. Je potrebné pre úplnosť informácií dodať, že z tejto funkcie by klubu nevyplývali žiadne záväzky voči jeho osobe a to ani finančné. Rovnako nemal žiadne podpisové práva.

Pán Gedeon sa už generálnym riaditeľom klubu nestal. Po dohode s dozornou radou pod vplyvom udalostí, ktoré nastali, sme túto funkciu zrušili. Našim záujmom bolo normálne korektne naplniť súčasť dohody s investorom. V prvom rade však musíme mať istotu o jeho serióznosti. Úplne rovnako by sme postupovali pri akomkoľvek sponzorovi či akcionárovi. 

A napokon najdôležitejšie fakty: 

– Bardejovský futbal neutrpel žiadne finančné straty, naopak pokračuje ďalej v 2. lige, kde bude bojovať o čo najlepšie výsledky a my o jeho zotrvanie v nej – Všetko čo robíme, robíme v prospech bardejovského futbalu 

– P. Gedeon nie je generálnym riaditeľom klubu, táto funkcia bola zrušená skôr, než došlo k podpisu zmlúv 

– Vďaka sponzorskému príspevku NLF Invest sme v 2. lige a naše mužstvo potrebujeme ďalej financovať, čo je nesmierne náročné 

– Hľadáme nového investora a vážime si podporu našich fanúšikov

– 100% majiteľom je Partizán Bardejov s.r.o., žiadna iná spoločnosť 

– Nie, mesto nám nedáva peniaze na futbal, dáva dotáciu na správu jeho vlastného majetku – štadióna, takže nie, my na fungovanie klubu nedostávame 210 000 eur. Fungovanie v lige financujeme výlučne z externých zdrojov

Stanislav Soroka, prezident klubu