Záznam tlačovej konferencie žien

Bardejov

22.3.2017