Bardejov má zastúpenie v predstavenstve

Mário Jančošek v predstavenstve Asociácie klubov 2.  ligy.

Partizán má zastúpenie v predstavenstve Asociácieklubov druhej futbalovej ligy.

Na valnom zhromaždení Asociácie klubov druhej futbalovej ligy bol do funkcie člena predstavenstva zvolený manažér Partizána Bardejov Mgr. Mário Jančošek PhD. Po hlasovaní sa predsedom predstavenstva stal Norbert Csutora zo Šamorína.

Valné zhromaždenie na svojom stretnutí prednieslo aj stručnú informáciu o činnosti združenia a prejednaný bol aj plán marketingových a mediálnych aktivít.