E-Shop

Všetky predmety Partizán Bardejov si môžete zakúpiť počas domácich stretnutí mužov alebo počas týždňa na sekretariáte klubu